• Lev det Sunde Liv

Glæden ved at arbejde med Børn & Overvægt


Flere har spurgt mig om hvorfor jeg netop at har valgt specialet Børn & Overvægt som et af mine 5 specialer.

Udfra mine første år med mange gode oplevelser og flotte resultater med både min egen datter, men specielt alle de øvrige børn og unge (familier), som afsluttede deres forløb (af min 1 års varighed) blev min interesse og kompetencer indenfor denne målgruppe langsomt større og større.

Det, som specielt gjorde indtryk på mig, var glæden det gav mig ved at arbejde med børn og unge (familier). At se glæden i børnenes øjne, når vægttabet lykkedes. At mærke og se glæden hos det enkelte barn og tilhørende familie. At følge og komme tæt på disse børn og familier.

De fleste børn og unge fortalte mig ved første konsultation, at de i takt med deres overvægt langsomt var blevet mere og mere ensomme, flere af drengene var stoppet til fodbold, både drenge og piger ville ikke bade til idræt, da de var flove over deres kroppe. De blev holdt ude, mobbet og havde stort set ingen/meget lidt social kontakt med jævnaldrende.

Stort set alle ”mine” børn og unge er gået herfra med super flotte resultater, med meget mere selvtillid, mange fik gen-opstartet den sportsgren, de gik til før de blev overvægtige og rigtig mange fik nye venner. Og en del fik faktisk også nogle af deres gamle venner tilbage.

Pga. glæden ved at arbejde med børn og unge valgte jeg at tage specialet Børn & Overvægt i 2016 også på At Work.

Det var også i denne periode, at jeg meldte mig som frivillig instruktør og kostvejleder hos Fit For Kids. Her fik jeg en instruktør-uddanelse målrettet børn og unge og trænede denne målgruppe i Frederikssund 2 gange om ugen. Derudover stod jeg for kostvejledning og vejning af børnene 1 gang om måneden.

Jeg fik så meget blod på tanden, at jeg valgte at træde ud af samarbejdet med Fit For Kids for selv at opstarte dette koncept i samarbejde med 2 øvrige projektledere, idrætskonsulent og sundhedsplejerskerne fra kommunen. Jeg var også tilknyttet kostvejleder i dette projekt. I 2017 kort før jeg valgte at opsige mit faste job, trådte jeg ud af dette Power Kids.

Om Power Kids

Frederikssund Kommune har etableret et gratis træningstilbud til overvægtige og/eller inaktive børn, der er bosat i Frederikssund Kommune. Frederikssund Power Kids er kommet rigtig godt fra start. Holdet modtager via sundhedsplejerskerne børn og unge fra hele kommunen, der pga. af overvægt og/eller inaktivitet har brug for et målrettet træningstilbud. Der trænes to gange om ugen på afd. Marienlyst. Den ene træningsgang opfordres forældrene til at deltage. Udover træning tilbyder Power Kids kostvejledning, temadage og andre sociale arrangementer. Målet er at øge børnenes og de unges aktivitetsniveau og deres generelle trivsel, hvilket en effektmåling skal dokumentere. Holdet er non-profit og organiseret omkring frivillige instruktører, en lokal projektejer og kommunen, som projektkoordinator. Det er gratis at gå til Power Kids og der er nu 17 børn og unge tilmeldt. Lige nu er der 14 frivillige instruktører tilknyttet Frederikssund Power Kids.

Om børn&Overvægt

De seneste 30 år er antallet af børn og unge som er overvægtige (BMI over 25) tredoblet alene i Danmark og dette går hårdt ud over både deres fysiske men også deres mentale/psykiske helbred. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er der tale om en global fedmeepidemi, der især spreder sig i USA og Europa*1

12% af alle 6-8 årige er overvægtige

18% af alle 9-13 årige er overvægtige

19% af alle 14-16 årige er overvægtige *2

*1Kilde: faktalink.dk *2 Kilde: sst.dk

18 views

CVR 28873433

Ring eller sms

     21203120

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

© November 2018 by  Lev det Sunde Liv